Έκθεση Internorga

Η εταιρεία μας επισκέυτηκε την εκθεση Internorga στη Γερμανία το Μάρτιο του 2016