Στην MG Equipments A.B.E.E. μπορούμε και υλοποιούμε τα μεγαλύτερα και απαιτητικότερα έργα επαγγελματικού εξοπλισμού μαζικής εστίασης και εξοπλισμού καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στις στεγασμένες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας επιφάνειας 2.500 τ.μ. με τον πλέον σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό που διαθέτουμε.